Sağlık Hukuku , sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmanın yanında aslında daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu çerçevede ,sağlık hukuku karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmakta ve içerisine medeni hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku , ticaret hukuku gibi hem özel hukuk hem de kamu hukuku nitelikli hukuk dallarına özgü kuralları da almaktadır.