Kira hukuku ya da gayrimenkul hukuku, mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Görev ve taahhütlerini yerine getirmesi beklenen taraflar, aralarında uzlaşamadıkları detaylar için kira hukukuna istinaden, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde haklarını arayabilirler. Bahsi geçen hak arayışlarında, tarafların anlaşmış olduğu koşulları ve genel hükümleri netleştiren en önemli unsur kira kontratıdır.