İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işveren ve işçi arasında sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere 3 temel başlıkta incelenir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun amacı, işçinin ve iş verenin haklarını korumak ve sosyal güvenliği sağlamaktır.