İcra ve İflas Hukuku, borcunu zamanında tahsil etmeyen borçluya karşı alacaklı tarafın haklarını koruyan hukuk sistemidir. Borcun devlet zoru ile tahsil edilmesini sağlar. Borçluya ait taşınır, taşınmaz mallara belli şartlar dahilinde el konulmasıdır. Kanunda bu durumun nasıl işleneceği açık ve net belirtilmiştir.